Όροι Συμμετοχής

Simeonidis Tours

Όροι συμμετοχής

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εταιρεία SIMEONIDIS TOURS έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των δρομολογίων που πραγματοποιούνται από την ίδια όπως και από την πλευρά των συνεργαζόμενων γραφείων.
Παρακαλείτε ο κάθε επιβάτης να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του ταξιδιού, και τις πληροφορίες, πριν προχωρήσει σε αγορά οποιουδήποτε εισιτηρίου από την εταιρεία μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε ταξίδι με το τουριστικό γραφείο μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής.
Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας SIMEONIDIS TOURS, 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14, τηλ.: 2310540970, e-mail: [email protected] / [email protected]

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
Γραφείο Γενικού Τουρισμού με την Επωνυμία «SIMEONIDIS TOURS» στην Θεσσαλονίκη, 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 , EOT: 0933Ε60000080700.

2. ΠΕΛΑΤΗΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ)
Είστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα, σύλλογο, εταιρεία κλπ. Η συμμετοχή σας σε ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

3. ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
3.1 Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο εάν είστε άνω των 18 ετών. Διαφορετικά για την συμμετοχή σας σε ταξίδι, πρέπει να μας προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση και από τους δύο κηδεμόνες και σε κάθε περίπτωση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, ότι σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε, και η κάθε μία να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
3.2 Οι κρατήσεις και αγορές εισιτηρίων γίνονται είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω αποστολής email, είτε από τα φυσικά μας γραφεία. Η δέσμευση της θέσης προυποθέτει να γίνει η πληρωμή του εισιτηρίου και να γίνει αποδοχή των συγκεκριμένων όρων συμμετοχής.
3.3 Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και μερικές ώρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού, εάν δεν έχουν ήδη καλυφθεί οι διαθέσιμες θέσεις.
3.4 Κάθε ταξιδιώτης μπορεί να συμμετάσχει στα ταξίδια που διοργανώνει το γραφείο μας μόνο εφόσον εξοφλήσει το προβλεπόμενο ποσό για το ταξίδι. Δεν υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής.
3.5 Σε περίπτωση που η κράτηση δεν έγινε από τον ταξιδιώτη που θα ταξιδέψει αλλά μέσω τρίτου προσώπου, αναλαμβάνει αυτός που έκανε την κράτηση να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που ορίζει το γραφείο μας με τους παρόντες όρους συμμετοχής. Κάθε πληροφορία που δίνεται στον ταξιδιώτη από το τρίτο πρόσωπο και δεν σχετίζεται με τα δεδομένα του ταξιδιού μας, είναι ευθύνη αυτού και το γραφείο μας δεν ευθύνεται για ό, τι δεν ενημερώθηκε σωστά ο ταξιδιώτης για το ταξίδι του.
3.6 Τα εισιτήρια αποτελούν ενιαίο τίτλο μεταφοράς. Εισιτήρια χωρίς τη σφραγίδα του γραφείου δεν είναι έγκυρα.
3.7 Τα απλά εισιτήρια ισχύουν για την ημέρα και το δρομολόγιο που εκδόθηκαν και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο άτομο.

4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
4.1 Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμής, όταν οι παράγοντες κόστους αλλάξουν.
4.2 Παιδιά από 0-12 ετών ίσως να έχουν έκπτωση στις τιμές των εισιτηρίων.
4.3 Σε ορισμένα εισιτήρια παρέχονται και ειδικές τιμές σε φοιτητές (εσωτερικού & εξωτερικού) με την επίδειξη πάσο.
4.4 Σε ορισμένα εισιτήρια διατίθεται η κατηγορία εισιτηρίου ΑΜΕΑ, με απαραίτητη επίδειξη κάρτας αναπηρίας από τον πελάτη.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
5.1 Η εταιρεία SIMEONIDIS TOURS έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του δρομολογίου. Το γραφείο καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ταξιδιωτών και έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες.
Το γραφείο δεν ευθύνεται για έκτακτες καταστάσεις όπως καθυστερήσεις στα σύνορα ή απαγόρευσης διέλευσης από περιοχές εξαιτίας απεργιών, τρομοκρατικών ενεργειών, πανδημιών κλπ ή άλλων εκτάκτων παραγόντων.
5.2 Η εταιρεία SIMEONIDIS TOURS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, διακόψει, αναβάλλει ή ακυρώσει τα δρομολόγια χωρίς καμία ευθύνη για καταβολή οποιασδήποτε απαίτησης.
5.3. Πριν, αλλά και κατά την διάρκεια του ταξιδιού, το γραφείο έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις εάν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταράξεις, απεργίες, ατυχήματα, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κωλύματα κυκλοφορίας, τυχόν βλάβες). Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα τα έκτακτα έξοδα, πλην αυτών του επαναπατρισμού, επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες.
5.4 Αποζημιώσεις για τυχόν βλάβες ή απώλεια αποσκευών καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5.5 Η εταιρεία δεν αποδέχεται ευθύνη για βλάβη αποσκευών χειρός.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
6.1 Συμμετοχή σε ταξίδι συνεπάγεται ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους οργανωτές (συνοδούς).
6.2 Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της έγκαιρης προσέλευσης στους τόπους συγκέντρωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης και ασυνέπειας του ταξιδιώτη που οδηγεί στην απώλεια παροχής του ταξιδιού, δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
6.3 Ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την παροχή ορθών προσωπικών στοιχείων κατά την διαδικασία της κράτησης.
6.4 Για όλους τους ταξιδιώτες εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ. Ο ταξιδιώτης οφείλει να λαμβάνει την απαραίτητη πληροφόρηση μέσω των αρμόδιων ελληνικών ή αλλοδαπών προξενικών αρχών για την έκδοση των απαραίτητων θεωρήσεων και ταξιδιωτικών εγγράφων. Το γραφείο δεν δύναται να γνωρίζει τα απαιτούμενα έγγραφα του κάθε ταξιδιώτη και δε φέρει καμία ευθύνη αν υπάρξει αδυναμία έκδοσης τους. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη διέλευση από τα σύνορα, το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης, καθώς το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταξιδιώτη.
6.5 Ο κάθε επιβάτης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των αποσκευών του ενώπιον των διοικητικών και τελωνειακών αρχών.
6.6 Δεν δύναται η μεταφορά εμπορευμάτων.
6.7 Ο κάθε επιβάτης δύναται να μεταφέρει μέχρι 2 αποσκευές συνολικού βάρους 20 κιλών. (αφορά λεωφορειακές γραμμές)
6.8 Ο κάθε επιβάτης είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα και σε περίπτωση απώλειας τους το γραφείο δε φέρει καμία ευθύνη.
6.9 Ο επιβάτης υποχρεούται να έχει τοποθετημένες ετικέτες με τα πλήρη στοιχεία του πάνω στις αποσκευές.

7. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
7.1 Αιτήσεις για επιστροφή αντίτιμου γίνονται δεκτές 48 ώρες το αργότερο πριν την αναχώρηση του δρομολογίου και μόνο από το γραφείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χάνεται το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων.
7.2 Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του εισιτηρίου σε άλλο άτομο. Το κάθε εισιτήριο είναι ονομαστικό.
7.3 Αίτημα για αλλαγή ημερομηνίας ταξιδιού μπορεί να γίνει τουλάχιστον 48 ώρες πριν το εκάστοτε ταξίδι με πιθανότητα να ζητηθεί να καταβληθεί ειδικό τέλος. Σε περίπτωση (OPEN) εισιτηρίου επιστροφής ο μεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τον επιβάτη εάν αυτός δεν έχει επιβεβαιώσει την κράτηση του 48 ώρες πριν το ταξίδι.

Ταξίδια Αναψυχής

Simeonidis Tours

Οργανώστε το τώρα, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας!
Επικοινωνία

Μεταφορές προσωπικού

Simeonidis Tours

Κλείστε το πακέτο που σας ταιριάζει μαζί με το έμπειρο προσωπικό μας. Επικοινωνήστε μαζί μας!
Επικοινωνία

Σχολικά ταξίδια

Simeonidis Tours

Με κύριο γνώμονα την ασφάλεια, είμαστε δίπλα σε κάθε ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί μας!
Επικοινωνία
GPI 0070

Simeonidis Tours

Ο στόλος μας

Tα λεωφορεία μας διαθέτουν τα πιο πρόσφατα πιστοποιητικά εκπομπών EURO και φροντίσουμε πάντα να είναι σε άριστη κατάσταση. Συντηρούνται και αναβαθμίζονται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας.
Διαθέτουμε λεωφορεία 7-52 θέσεων.

– ΔΩΡΕΑΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, σε όλα τα λεωφορεία.
– GPS, για να επιτρέπει στους επιβάτες να γνωρίζουν ακριβώς πότε θα φτάσουν και θα αναχωρήσουν τα λεωφορεία από κάθε στάση.
– Όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.
– Όλα τα σύγχρονα συστήματα άνεσης.

1

Εισιτήρια

200

Προορισμοί

48

Οχήματα

280

Συνεργάτες

Simeonidis Tours

Το προσωπικό μας

Όλοι οι οδηγοί μας είναι επαγγελματίες οδηγοί με πολυετής εμπειρία και πραγματοποιούν τακτικά μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, ώστε να βελτιώνουν συνεχώς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Μας ενώνουν τα πολλά χρόνια που δουλεύουμε σταθερά μαζί και είναι γνωστό ότι ξεχωρίζουμε για τον επαγγελματισμό, την άψογη εμφάνιση και την υποδειγματική μας συμπεριφορά.

GPI 0034